Kościół św. Katarzyny

 
 

Zespół klasztorny franciszkański z kościołem św. Katarzyny znajduje się na zbiegu ulic Zwierzynieckiej i Klasztornej. 
Wzniesiony został z fundacji Tomasza i Katarzyny Zamoyskich w stylu 'renesansu lubelskiego' w latach 1620 - 1638 na miejscu dawnego kościoła św. Trójcy. Ze skromnym wystrojem elewacji kontrastuje bardzo bogate wnętrze. Prócz siedmiu późnobarokowych ołtarzy widzimy rozbudowaną dekorację sklepienia - stiukową i malarską. Pięknym elementem zdobniczym są wyszukane stiukowe dekoracje podłuczy arkad dzielących nawy i podtrzymujących chór muzyczny. 

W 1812 roku konwent franciszkański uległ kasacie, klasztor przy kościele przekazano siostrom Szarytkom i urządzono w nim szpital. 

W 1833 r. władze rosyjskie zamieniły kościół na cerkiew prawosławną, usunęły Szarytki, a na ich miejsce sprowadziły prawosławne mniszki Krzyżanki. 

W 1917 roku, a więc po odejściu z zamojszczyzny Rosjan, kościół rekoncyliowano pod wezwaniem św. Katarzyny, a w klasztorze pozostał szpital, kierowany w latach międzywojennych przez znanego lekarza i historyka doktora Zygmunta Klukowskiego. 
 
 


Szczebrzeszyn.net
Serwis internetowy poświęcony historii miasta Szczebrzeszyn.

NEWSLETTER

Chcesz dostawać od nas informacje,
wyślij swój e-mail.